eclectic-stockholm-apartment-with-a-mix-of-colors-1-554x831

室内风格不拘一格,如果很好地融合起来,并且不是很丰富,那么这种风格看上去总是好的。这间公寓即是斯德哥尔摩的混合风格,但它看起来仍很温馨,迷人。家具是上世纪中期,有一些乡村和古董作品 – 看看下面那个可爱的花朵图案的餐具柜吧。屋内还有节省空间的解决方案,比如墙壁上的大架子以及床底的抽屉。室内配色明亮且愉快:主色调采用白色,配以黄色,粉红色等,也有一些黑色和彩色,这些颜色不喧宾夺主。开花的植物和花卉营造了浪漫的风格,并为空间带来舒适感。

eclectic-stockholm-apartment-with-a-mix-of-colors-2-554x369 eclectic-stockholm-apartment-with-a-mix-of-colors-3-554x831 eclectic-stockholm-apartment-with-a-mix-of-colors-4-554x831 eclectic-stockholm-apartment-with-a-mix-of-colors-5-554x831 eclectic-stockholm-apartment-with-a-mix-of-colors-6-554x831 eclectic-stockholm-apartment-with-a-mix-of-colors-7-554x884 eclectic-stockholm-apartment-with-a-mix-of-colors-8-554x831 eclectic-stockholm-apartment-with-a-mix-of-colors-9-554x364 eclectic-stockholm-apartment-with-a-mix-of-colors-10-554x831 eclectic-stockholm-apartment-with-a-mix-of-colors-11-554x831 eclectic-stockholm-apartment-with-a-mix-of-colors-12-554x831 eclectic-stockholm-apartment-with-a-mix-of-colors-13-554x831

(这篇文章已被浏览 50 次, 今日 1 次)