nic-nlab-01-800x533

卢森堡的n-lab architects建筑公司设计了NIC,这间坐落于卢森堡桑德魏莱尔的极简现代英式公寓,是2010年完成的,面积为1292平方英尺,公寓内的墙壁上覆盖着HPL面板,它的功能是创建一个干净和有序的外观。

nic-nlab-02-800x533 nic-nlab-03-800x533 nic-nlab-04-800x533 nic-nlab-05-800x1200 nic-nlab-06-800x533 nic-nlab-07-800x1200 nic-nlab-08-800x533 nic-nlab-09-800x533 nic-nlab-10-800x1200 nic-nlab-11-800x1200 nic-nlab-12-800x559

(这篇文章已被浏览 49 次, 今日 1 次)