Pad-63-by-DC-Interior-Design-1

这家中等规模的台北公寓位于15层高楼的6层,它从原来的四居室公寓改造成了现在的单身公寓。通过取消原来分隔厨房,客厅和办公空间的两个砖墙,D?室内设计工作室的设计师狄龙陈开辟了空间,创造更明亮,更宽敞的“Pad 63”,它现在也因此得名。替代之前客厅和办公室之间砖墙的,是铝制H型钢和玻璃墙隔开的空间,通过它可以看到室内的办公区。厨房里集成了一个酒吧 – 对于单身汉来说必须有的装备 – 而它旁边是一台大电视,这也是作为这间公寓主要功能又一个决定性元素。按照这间2200平方英尺(合204平米)居住面积的创造者的话说:“设计这间公寓的首要任务是在空间当中充分利用梁和柱,因此室内被现有的建筑结构所切割。大多数客人进到这个光线充足的空间后,首先会注意到铝,玻璃,几何形状和实木的并列使用。”来看看这间房屋装修前后的区别吧 – 是不是一个迷人的转变呢?

Pad-63-by-DC-Interior-Design-2 Pad-63-by-DC-Interior-Design-3 Pad-63-by-DC-Interior-Design-4 Pad-63-by-DC-Interior-Design-5 Pad-63-by-DC-Interior-Design-6 Pad-63-by-DC-Interior-Design-7 Pad-63-by-DC-Interior-Design-8 Pad-63-by-DC-Interior-Design-9 Pad-63-by-DC-Interior-Design-10 Pad-63-by-DC-Interior-Design-11 Pad-63-by-DC-Interior-Design-12 Pad-63-by-DC-Interior-Design-13 Pad-63-by-DC-Interior-Design-14 Pad-63-by-DC-Interior-Design-15 Pad-63-by-DC-Interior-Design-16 Pad-63-by-DC-Interior-Design-17 Pad-63-by-DC-Interior-Design-18 Pad-63-by-DC-Interior-Design-19 Pad-63-by-DC-Interior-Design-20 Pad-63-by-DC-Interior-Design-21 Pad-63-by-DC-Interior-Design-22 Pad-63-by-DC-Interior-Design-23 Pad-63-by-DC-Interior-Design-24 Pad-63-by-DC-Interior-Design-25 Pad-63-by-DC-Interior-Design-26 Pad-63-by-DC-Interior-Design-27 Pad-63-by-DC-Interior-Design-28

(这篇文章已被浏览 58 次, 今日 1 次)