1_CMB5724

颜色是这间位于伦敦的小公寓的主题,由安迪马丁建筑工作室进行设计。公寓精妙有趣,堪称豪宅。设计师使用色块和纹理,让美丽古老的建筑焕发出新的活力。

2_CMB5722 3_CMB5731 4_CMB5739 5_CMB5750 6_CMB5727 7_CMB5715 8_CMB5758 9_CMB5719 10_CMB5771 11_CMB5773 12_CMB5801 13_CMB5798 14_CMB5806 15_CMB5833 16_CMB5814 17_CMB6671 18_CMB5841 19_CMB6664

(这篇文章已被浏览 63 次, 今日 1 次)