exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-1-554x415

一个真正的少女室内总是引起人们的注意 – 因为这种空间显得柔软,细嫩并且如此温馨!这间清爽的空间由Svetlana Dubrovskaya设计师设计。她设法平衡了配色方案与所有的细节。由于设计师的天赋,业主最喜欢的颜色 – 粉红色 – 看起来才不像糖果一样,它看起来很聪明,在每间房间中有一些粉红色细节。室内浪漫,充满了梦想和细嫩。锻造家具,柔和色彩,精致配饰创造出空间独有的意境。在选择家具和装饰时,你可能会看到法国经典的影响 – 精细线条,品味纯正和浪漫。

exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-2-554x738 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-3-554x738 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-4-554x769 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-5-554x769 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-6-554x443 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-7-554x443 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-8-554x443 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-9-554x443 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-10-554x443 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-11-554x461 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-12-554x461 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-13-554x461 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-14-554x415 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-15-554x415 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-16-554x443 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-17-554x443 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-18-554x738 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-19-554x311 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-20-554x738 exquisite-feminine-apartment-decorated-with-pure-taste-21-554x738

(这篇文章已被浏览 65 次, 今日 1 次)