4-teen-girls-bedroom-15-700x700

小公主的卧室肯定不会再退化到镶褶边床和粉红色装饰了。今天,公主卧室多种多样,每个女孩的个性,款式,颜色和图案呈现出无尽的可能性。从婴儿到年轻女孩的卧室,再到青春期前的女孩房间,十几岁的女孩的卧室,你会发现每个房间都可以呈现女孩的童年的每一个阶段的设计和创意。我们收集了来自世界各地的100个女孩房间的设计,技巧和照片,希望对你有所帮助。

此为系列之三。系列之一系列之二

4-teen-girls-bedroom-16-700x408 4-teen-girls-bedroom-17-700x700 4-teen-girls-bedroom-18-700x525 4-teen-girls-bedroom-19-700x700 4-teen-girls-bedroom-20-700x700 4-teen-girls-bedroom-21-700x700 4-teen-girls-bedroom-22-700x525 4-teen-girls-bedroom-23-700x700 4-teen-girls-bedroom-24-700x700 4-teen-girls-bedroom-25-700x517 4-teen-girls-bedroom-26-700x525 4-teen-girls-bedroom-27-700x700 4-teen-girls-bedroom-28-700x525 4-teen-girls-bedroom-29-700x700 4-teen-girls-bedroom-30-700x391 4-teen-girls-bedroom-31-700x700 4-teen-girls-bedroom-32-700x700 4-teen-girls-bedroom-33-700x700 4-teen-girls-bedroom-34-700x700 4-teen-girls-bedroom-35-700x700 4-teen-girls-bedroom-36-700x525 4-teen-girls-bedroom-37-700x700 4-teen-girls-bedroom-38-700x700 4-teen-girls-bedroom-39-700x700 4-teen-girls-bedroom-40-700x392 4-teen-girls-bedroom-41-700x699 4-teen-girls-bedroom-42-700x450 4-teen-girls-bedroom-43-700x391 4-teen-girls-bedroom-44-700x525 4-teen-girls-bedroom-45 4-teen-girls-bedroom-46-700x466 4-teen-girls-bedroom-47-700x498 4-teen-girls-bedroom-48-700x630 4-teen-girls-bedroom-49-700x410 4-teen-girls-bedroom-50-700x745 4-teen-girls-bedroom-51-700x560 4-teen-girls-bedroom-52-700x538 4-teen-girls-bedroom-53-700x630 4-teen-girls-bedroom-54-700x554 4-teen-girls-bedroom-55-700x443 4-teen-girls-bedroom-56-700x470 4-teen-girls-bedroom-57-700x525 4-teen-girls-bedroom-58 4-teen-girls-bedroom-59-700x525 4-teen-girls-bedroom-60-700x346 4-teen-girls-bedroom-61-700x465

(这篇文章已被浏览 66 次, 今日 1 次)