Sky-Box-Apartment-29-800x533

这所位于荷兰的天空之盒公寓,是由中心集团设计的,它的最大特性是拥有望向周围码头的巨大的露台。

Sky-Box-Apartment-30-800x533 Sky-Box-Apartment-01-800x533 Sky-Box-Apartment-02-800x533 Sky-Box-Apartment-06-800x533 Sky-Box-Apartment-07-800x533 Sky-Box-Apartment-09-800x533 Sky-Box-Apartment-10-800x533 Sky-Box-Apartment-12-800x533 Sky-Box-Apartment-13-800x533 Sky-Box-Apartment-15-800x533 Sky-Box-Apartment-16-800x533 Sky-Box-Apartment-17-800x533 Sky-Box-Apartment-18-800x533 Sky-Box-Apartment-19-800x533 Sky-Box-Apartment-21-800x533 Sky-Box-Apartment-22-800x533 Sky-Box-Apartment-26-800x533 Sky-Box-Apartment-28-800x533(这篇文章已被浏览 50 次, 今日 1 次)