sarahwidman1

现在大家知道我有多么爱瑞典的装饰了。它的简约,明亮和大胆黑色和白色的配色,时尚现代家具……当生活很枯燥,冬天很阴暗而沉闷时,我没有什么更渴望的了。瑞典室内设计师和设计师莎拉·威德曼很明白地知道我在说什么。我热爱她创造的这些空间(尤其热爱宜家橱柜撑起后形成座位和存储的设计)。

sarahwidman2 sarahwidman3 sarahwidman4 sarahwidman5 sarahwidman6 sarahwidman7 sarahwidman8 sarahwidman9 sarahwidman10 sarahwidman11 sarahwidman12 sarahwidman13 sarahwidman14 sarahwidman15 sarahwidman16 sarahwidman17 sarahwidman18



(这篇文章已被浏览 34 次, 今日 1 次)