cozy-scandinavian-bedrooms-1-554x371

斯堪的纳维亚风格么?当然了,请看!你可能认为北欧卧室可能看起来冷淡且没有活力,所有这些卧室的最主要特点就是配色方案——素净的颜色和白色是最为主要的颜色,同时黑色、绿色、灰色和其他许多颜色可以添加进去,这些使得卧室的整体气氛保持平静雅致,并且且它们不是用许多的配饰装点使它们变得非常温馨舒适的。但是斯堪的纳维亚设计风格则是非常不同的:如果你添加一些木头,或者一个旧时流行的灶台和复古配饰来装饰卧室,在这你已经能得到非常棒的复古风格了;至于想要给卧室一个温暖的印象,毛茸茸的动物毛皮或者带有方格图案的温暖的床罩就是最棒的选择了。看看下面的图片会有更多的想法供你选择。

cozy-scandinavian-bedrooms-54 cozy-scandinavian-bedrooms-53 cozy-scandinavian-bedrooms-52 cozy-scandinavian-bedrooms-51 cozy-scandinavian-bedrooms-50 cozy-scandinavian-bedrooms-49 cozy-scandinavian-bedrooms-48 cozy-scandinavian-bedrooms-47-554x405 cozy-scandinavian-bedrooms-46-554x405 cozy-scandinavian-bedrooms-45-554x367 cozy-scandinavian-bedrooms-44-554x368 cozy-scandinavian-bedrooms-43-554x420 cozy-scandinavian-bedrooms-42-554x367 cozy-scandinavian-bedrooms-41-554x415 cozy-scandinavian-bedrooms-40 cozy-scandinavian-bedrooms-39-554x415 cozy-scandinavian-bedrooms-38 cozy-scandinavian-bedrooms-37 cozy-scandinavian-bedrooms-35 cozy-scandinavian-bedrooms-34 cozy-scandinavian-bedrooms-33 cozy-scandinavian-bedrooms-32 cozy-scandinavian-bedrooms-31 cozy-scandinavian-bedrooms-30 cozy-scandinavian-bedrooms-29 cozy-scandinavian-bedrooms-28 cozy-scandinavian-bedrooms-27-554x405 cozy-scandinavian-bedrooms-26 cozy-scandinavian-bedrooms-25 cozy-scandinavian-bedrooms-24 cozy-scandinavian-bedrooms-22-554x367 cozy-scandinavian-bedrooms-21 cozy-scandinavian-bedrooms-20 cozy-scandinavian-bedrooms-19 cozy-scandinavian-bedrooms-18 cozy-scandinavian-bedrooms-17 cozy-scandinavian-bedrooms-16-554x415 cozy-scandinavian-bedrooms-15 cozy-scandinavian-bedrooms-13-554x405 cozy-scandinavian-bedrooms-12-554x367 cozy-scandinavian-bedrooms-11 cozy-scandinavian-bedrooms-9 cozy-scandinavian-bedrooms-8-554x412 cozy-scandinavian-bedrooms-7-554x460 cozy-scandinavian-bedrooms-6-554x405 cozy-scandinavian-bedrooms-5 cozy-scandinavian-bedrooms-4-554x397 cozy-scandinavian-bedrooms-3 cozy-scandinavian-bedrooms-2(这篇文章已被浏览 61 次, 今日 1 次)