parisian-apartment-with-versailles-charm-1

位于巴黎的设计师伊莎贝尔·斯坦尼斯拉斯和Leiko Oshima设计了这个不同寻常的空间。公寓主要特征可以从公寓中所有绝妙混合看出来:黑色和白色,迷人的细节和粗犷的木质家具。室内创建出大型的开放空间,但保留了它始建于18世纪的这一非常敏感的建筑历史。所有的模件,木地板和细节,被加以恢复和保留。整个公寓的镜子也恢复了,从而成为公寓当中最具特色的地方,尤其是客厅当中镀金的真人大小的镜子显示出浓厚的凡尔赛时期特点。图案与动机与木质镶板,都让你感觉仿佛回到了旧时代。

parisian-apartment-with-versailles-charm-2-554x369 parisian-apartment-with-versailles-charm-3-554x369 parisian-apartment-with-versailles-charm-4-554x369 parisian-apartment-with-versailles-charm-5-554x369 parisian-apartment-with-versailles-charm-6-554x369 parisian-apartment-with-versailles-charm-7 parisian-apartment-with-versailles-charm-8-554x369 parisian-apartment-with-versailles-charm-9-554x403 parisian-apartment-with-versailles-charm-10 parisian-apartment-with-versailles-charm-11 parisian-apartment-with-versailles-charm-12-554x369 parisian-apartment-with-versailles-charm-13-554x369(这篇文章已被浏览 39 次, 今日 1 次)