woollahra-large-img1annacarindesign

我们找来了更多安娜·凯琳的设计。这间位于悉尼内城沃拉拉的美妙与白色住宅。现代,复古,白色,木质所有这些形成恰到好处的组合,开放式的客厅和冷静的私人区域交相呼应。再加上一些微妙的色彩,这真的是值得你拿来借鉴的时尚与功能并具的房屋。

woollahra-large-img2annacarindesign woollahra-large-img3annacarindesign woollahra-large-img4annacarindesign woollahra-large-img5annacarindesign woollahra-large-img6annacarindesign woollahra-large-img7annacarindesign woollahra-large-img8annacarindesign woollahra-large-img10annacarindesign woollahra-large-img11annacarindesign woollahra-large-img12annacarindesign woollahra-large-img14annacarindesign woollahra-large-img15 woollahra-large-img16annacarindesign woollahra-large-img17annacarindesign woollahra-large-img18annacarindesign woollahra-large-img19annacarindesign woollahra-large-img20annacarindesign woollahra-large-img21annacarindesign(这篇文章已被浏览 30 次, 今日 1 次)