h2oarchitectes_Arsenal-Flat-1

H2O architectes设计了这间位于位于巴黎的公寓,公寓业主是带有两个孩子一对夫妇。这间公寓并不是典型设计。内部的布局,包括三个相连的生活空间都是开放的,但通过内置的书柜略有分区,同时书架有一个倾斜的侧面,直接沿着建筑的倾斜角度创建。

三个空间基于其功能进行分离,它们都面对不同的方向 – 东,西,南。

书架提供了急需的收纳空间,同时在每个区域还加入了独特的焦点。书架上的斜线与地板交界处被涂成白色,从而让公寓感觉更加开朗。地板的白色部分直通向洁白的墙壁和天花板。

【备注】微信公众号搜索“室优嘉兰”或“cugala”,关注我们,每天收获新鲜的空间灵感与生活美学

h2oarchitectes_Arsenal-Flat-2-600x450 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-3-600x800 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-4-600x800 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-5-600x800 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-5a-600x800 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-6-600x800 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-7-600x800 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-8-600x800 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-8a-600x800 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-8b-600x800 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-9-600x800 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-9a-600x800 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-10-600x800 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-11-600x450 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-12-600x800 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-13-600x450 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-14-600x450 h2oarchitectes_Arsenal-Flat-15-600x419

via, design-milk
Photos, Stephane Chalmeau无觅相关文章插件,快速提升流量