real-world-set-design-real-world-inspiration-1-living-thumb-630x420-23442

“真实世界”是一个MTV台的一档节目,每季几个月,专注于一组不同的陌生人一起生活在不同的城市。这一套是28季,在波特兰拍制,今年早些时候播出。虽然剧集不是现实生活,但他们提供了让观众探索箱体设计的机会,如果我们选择,可以很容易地适应你和我的生活方式。出于这个原因,剧集提供了设计的概念和想法,否则可能无法以可视化的方式表现。这个生活空间的设计是一个不错的例子。所有的元素,共同创造出一个有凝聚力的折衷方案。墙上的悬浮行李箱提供了整体的吸引力,而水泥板门显得具有工业范儿。裸露的砖墙以及车轮上的风化茶几透出乡村风格的魅力 ,而对面墙壁洋红色的大胆选择显得格外出挑。沙发可能在其他环境中都显得大胆而丰富多彩,但在这里,为看书和休息提供了一个宁静的地方。

real-world-set-design-real-world-inspiration-2-living-thumb-630x945-23444 real-world-set-design-real-world-inspiration-3-living-thumb-630x420-23446 real-world-set-design-real-world-inspiration-4-hammock-thumb-630x420-23448 real-world-set-design-real-world-inspiration-5-living-thumb-630x420-23450 real-world-set-design-real-world-inspiration-6-kitchen-thumb-630x420-23452 real-world-set-design-real-world-inspiration-7-kitchen-thumb-630x420-23454 real-world-set-design-real-world-inspiration-8-kitchen-thumb-630x420-23456 real-world-set-design-real-world-inspiration-9-games-thumb-630x420-23458 real-world-set-design-real-world-inspiration-10-games-thumb-630x420-23460 real-world-set-design-real-world-inspiration-11-bar-thumb-630x420-23462 real-world-set-design-real-world-inspiration-12-office-thumb-630x420-23464 real-world-set-design-real-world-inspiration-13-bedroom-thumb-630x420-23466 real-world-set-design-real-world-inspiration-14-bedroom-thumb-630x420-23468 real-world-set-design-real-world-inspiration-15-bedroom-thumb-630x420-23470 real-world-set-design-real-world-inspiration-16-tv-thumb-630x420-23472 real-world-set-design-real-world-inspiration-17-bathroom-thumb-630x420-23474 real-world-set-design-real-world-inspiration-18-foyer-thumb-630x420-23476 real-world-set-design-real-world-inspiration-19-foyer-thumb-630x420-23478 real-world-set-design-real-world-inspiration-19-hall-thumb-630x420-23480 real-world-set-design-real-world-inspiration-20-hall-thumb-630x420-23482无觅相关文章插件,快速提升流量